Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik

24-72 timmars EKG, sömnapné, ABPM

Våra tjänsteprodukter »

“Positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket.”

Anette Andersson Capio Hälsocentral Gävle

Referenser »

Recent tweets

Follow Us in Twitter »

Recent LinkedIn updates

  LinkedIn Company Updates

 • 10 Days Agoview on linkedin

  RemoteA - Improving healthcare

  This week we have attended the GP event in Sweden, Åre. It has been great to meet with you healthcare professionals and talk about your needs and challenges.

 • 10 Days Agoview on linkedin

  RemoteA - Improving healthcare

  ST-dagarna i allmänmedicin i Åre är i gång! Peter Bergman, chef på Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman berättar här om smarta lösningar de använder för att möjliggöra god vård i glesbygd. Läs mer om RemoteA tjänsteplattform för fjärrdiagnostik, länken finner du i Comments.

Follow Us in LinkedIn »

Läkarutlåtande inom fem dagar

Vi förbättrar vården för patienter, sjukvårdsinrättningar och samhällen genom att tillhandahålla en tjänsteplattform för fjärrdiagnostik som möjliggör billigare, bättre och snabbare diagnos. Våra tjänsteprodukter innefattar:

 • 24–72 timmars EKG-registrering
 • Polysomnografi i hemmet
 • 24 timmars blodtrycksmätning

Snabbare diagnos till lägre kostnad

Vi ser ett konstant tryck på förbättrad patientvård till allt lägre verksamhetskostnad. Vår tjänst gör det möjligt att åstadkomma båda två genom att använda tillgänglig teknik och innovativt utformade processer.

Under Fördelar har vi listat alla de saker som vår tjänst innebär för patienterna och er organisation, oavsett om du är allmänläkare, verkställande direktör eller sjuksköterska, om du är ansvarig för IT eller ekonomi, eller om du arbetar inom landstinget.

Kom igång med tre enkla steg

E-hälsotjänsterna från RemoteA är lättillgängliga och enkla att använda. Vår modell baseras på att man betalar för den faktiska användningsgraden och innefattar:

 • Lättanvänd utrustning för monitorering
 • Säker dataöverföring
 • Webbläsarbaserad programvara för analys
 • Inga installationskostnader

SmarrECG - en automatisk klinisk beslutsstödslösningen

RemoteA Oy har fått 1,2 miljoner euro i bidrag från EU för att utveckla SmartECG, ett algoritmbaserat program för automatisk analys av EKG. Av de 104 ICT-företag som sökte medlen valdes endast fyra företag ut, och RemoteA fick de högsta poängen. SmartECG ska introduseras på marknad under 2018.

300 vårdinrättningar förbättrar vårdkedjan med fjärrdiagnostik

“Positivt att kunna erbjuda undersökning i samband med läkarbesöket” – Anette Andersson, Capio Hälsocentral Gävle.

Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik används vid 300 vårdinrättningar och vi har levererat över 170 000 utlåtanden sedan 2002 i Sverige, Storbritannien och Finland. Läs mer om hur våra kunder har upplevt fjärrdiagnostik som en lösning för att förbättra vårdkedjan för patienten.

Top