Billigare, bättre och snabbare diagnos

Tjänsteplattform för fjärrdiagnostik »

24-72 timmars EKG, sömnapné, ABPM

Våra tjänsteprodukter »

Är du allmänläkare, VD eller sjuksköterska?

Fördelar »

Recent tweets

Follow Us in Twitter »

Recent LinkedIn updates

Follow Us in LinkedIn »

Läkarutlåtande inom fem dagar

Vi förbättrar vården för patienter, sjukvårdsinrättningar och samhällen genom att tillhandahålla en tjänsteplattform för fjärrdiagnostik som möjliggör billigare, bättre och snabbare diagnos. Våra tjänsteprodukter innefattar:

24–72 timmars EKG-registrering
Polysomnografi i hemmet
24 timmars blodtrycksmätning

Snabbare diagnos till lägre kostnad

Vi ser ett konstant tryck på förbättrad patientvård till allt lägre verksamhetskostnad. Vår tjänst gör det möjligt att åstadkomma båda två genom att använda tillgänglig teknik och innovativt utformade processer.

Under Fördelar har vi listat alla de saker som vår tjänst innebär för patienterna och er organisation, oavsett om du är allmänläkare, verkställande direktör eller sjuksköterska, om du är ansvarig för IT eller ekonomi, eller om du arbetar inom landstinget.

Kom igång med tre enkla steg

E-hälsotjänsterna från RemoteA är lättillgängliga och enkla att använda. Vår modell baseras på att man betalar för den faktiska användningsgraden och innefattar:

Lättanvänd utrustning för monitorering
Säker dataöverföring
Webbläsarbaserad programvara för analys
Inga installationskostnader

Top